somme
logo

home_button

nieuws_button

levensloop_button

trenchart_button

projecten_button

contact_button

Site in ENGLISH Site in 't NEDERLANDS

Mariabeeldje gemaakt door Shrapnel Charlie

Het heeft mij vele jaren van ambachtelijk zwoegen gekost om de kunst van het edelsmeden onder de knie te krijgen. Toen het eenmaal zo ver was, bleek ik achteraf gezien een "vurige" liefde voor het koper ontwikkeld te hebben. Het gebruik van dit materiaal bleek bijzonder adequaat bij het uitbeelden van de Eerste Wereldoorlog. Niet alleen veel oorlogstuig (wapens, bajonet, kogel, helm, prikkeldraad…) is van metaal, ook het element VUUR kan door middel van oxidatie van koper, plastisch worden weergegeven.
Daarenboven zijn cilindervormige objecten (kanonnen, machineonderdelen en kogels) in een oorlog alomtegenwoordig - koperen buizen lenen zich perfect om ook dit aspect uit te beelden. En last but not least: de archetypische trench art is gemaakt van koperen obussen. Behalve van het materiaal koper (brass, messing en alpaca), is ook gebruik gemaakt van zilver (gietwerk, gezaagde muntstukken,platen, draad…) en "objects trouvés", zoals kogels en granaatschrapnels, diverse half-edelstenen en fossielen. Kleine, complexe onderdelen van edelmetaal en objects trouvés, worden samengebracht op een grote koperen plaat en vervolgens bevestigd op een beschilderde, houten plank om één compositie te vormen. De diverse componenten in hun samenhang, kleur, vorm en materiaal geven het kunstwerk "reliëf".
De negenentwintig koperreliëfs hebben allemaal betrekking op de oorlog van 14/18. Het was niet altijd gemakkelijk om de lelijkheid van dit onderwerp in overeenstemming te brengen met de esthetische eisen van het ambacht edelsmeden. De bedoeling evenwel is niet in de eerst plaats om schoonheid te scheppen, maar de toeschouwer een dimensie van de Groote Oorlog te laten ervaren. Op deze manier mag ik mezelf in zekere zin "trench artist" noemen.